Објави / соопштенија

 
 
 

ЈАВЕН КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ НА ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ

 

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документ

План за управување со животна средина и

социјални аспекти (ПУЖССА) за

Надградба на локална улица во н.м. Лозово, локална улица во н.м. Аџиматово, локални улици во н.м. Каратманово, локални улици во н.м. Милино и локални улици во н.м. Дорфулија во”, во Општина Лозово во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ

 
oglas 29072022
 
rsz soopstenie komarci
 
Интерен Оглас за пополнување на работни места со унапредување на 3 (тројца)   административни службеници во Општина Лозово
 
 
 

Решение за одобрување на урбанистички проект

Општина Лозово донесе решение за одобрување на урбанистички проект за парцелизирано градежно земјиште за изградба на ветерен парк кантон, со инсталирана снага до 1000kv (ветерни и фотоволтаични електрани), на КП 640, 641 и 645 Ко Ќоселери место викано Кантон.

Решение за одобрување на Урбанистички проект

 

И З В Е С Т У В А Њ Е

Се известуваат сите жители на Општина Лозово дека е отпочнато со  поднесување на барања за директно плаќање-единствено барање (субвенции) за 2022 година.

Од тие причини Општина Лозово согласно со потребите на граѓаните, ќе стави во функција канцеларија за адмнистративна помош при поднесување на технички барања за растително, сточарско и комбинирано производство во Општина Лозово во период од 7:30 до 15:30часот.

Рокот за поднесување на барања е до 31.05.2022година
 
 
14/12/2021
Распишување на ЈАВЕН ЛИКОВЕН КОНКУРС по повод одбележувањето на "Ден на Општина Лозово"
ОДЛУКА
За распишување на  ЈАВЕН ЛИКОВЕН КОНКУРС по повод одбележувањето на "Ден на Општина Лозово"
1) Градоначалникот на Општина Лозово, распишува Јавен Ликовен конкурс на тема "Заштита на животната средина и оддржливи еколошки навики кај децата"
2) Во врска со Јавниот конкурс, Градоначалникот на Општина Лозово, со посебно решение ќе формира Комисија за рангирање на најдобрите литературни твирби, кои ќе бидат изработени на тема:  "Заштита на животната средина и оддржливи еколошки навики кај децата".
3) Право на учество имаат сите ученици од ООУ "методи Митевски-Брицо" од Лозово од  I до IX одделение.
4) За најуспешните ликовни творби, ќе бидат доделени соодветни награди.
5) Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување на истата.

 

14/12/2021
Распишување на ЈАВЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС по повод одбележувањето на "Ден на Општина Лозово"
ОДЛУКА
За распишување на  ЈАВЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС по повод одбележувањето на "Ден на Општина Лозово"
1) Градоначалникот на Општина Лозово, распишува Јавен Литературен конкурс на тема "Училиштето - моја водилка низ животот"
2) Во врска со Јавниот конкурс, Градоначалникот на Општина Лозово, со посебно решение ќе формира Комисија за рангирање на најдобрите литературни твирби, кои ќе бидат изработени на тема:  "Училиштето - моја водилка низ животот".
3) Право на учество имаат сите ученици од ООУ "методи Митевски-Брицо" од Лозово од  I до IX одделение.
4) За најуспешните литературни творби, ќе бидат доделени соодветни награди.
5) Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување на истата.
 
24/08/2021  

Политика на интергитет

Поаѓајќи од заложбите за владеење на правото, обезбедување на одржлив економски и општествен развој, поттикнување на јавната доверба во локалните власти, целосно и непречено остварување на правата и слободите на граѓаните како и поттикнување на нивното учество во носењето одлуки на локално ниво, единицата на локалната самоуправа ја усвои  следната ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИТЕТ.

 

20/07/2021

Годишен план за справување со корупцијата 2021 година
На линкот подолу можете да до погледнете годишниот план за справување со корупцијата 2021 година
 
04/08/2021

Јавен повик

за субвенционирање (ваучери) за колички за пазарување во општина Лозово

1) Општина Лозово доделува субвенции (ваучери) за колички за пазарување за 2021 год, на граѓаните (пензионери) на Општина Лозово.

2) Важи за сите лица (пензионери) кои ги исполнуваат условите за пензионер.

3) Рок за поднесување: се до исцрпување на средствата предвидени з аповикот.

4) Важи правилото: прв дојден, прв услужен.

5) Секој заинтересиран граѓанин (пензионер) потребно е да потполни барање во општина Лозово, изјава дека барателот е согласен личните податоци да се користат за потребите на општина Лозово во постапката за ртешавање на предметот, фотокопија од лична карта, потврда-доказ= за пензионер.

6) Услови што треба да ги исполни барателот:

- да е жител на општина лозово.

- едно лице може само еднаш да аплицира за добивање субвенција за ваучер.

- барателот да е пензионер.

20/07/2021
Годишен план за справување со корупцијата 2021 година
На линкот подолу можете да до погледнете годишниот план за справување со корупцијата 2021 година

 

15/07/2021
Се известуваат граѓаните на општина Лозово дека на ден 18.07.2021 година (недела), во раните утрунски часови, во временскиот период од 05:00 до 07:30 часот, на територијата на општина Лозово ќе се изврши авионско прскање за заштита од комарци. Се известуваат пчеларите да си ги заштитат пчелните семејства поради можноста од влијание на средството со кое ќе се врши прскањето.
 

14/07/2021

По повод илинденските празници и почетокот на традиционалниот ноќен турнир во мал фудбал во село Дорфулија, општина Лозово во соработка со фолклорниот ансамбл "Тоска" организира музичка манифестација "Будење" на ден 16.07.2021 година (петок) со почеток од 21:00 часот. Продолжуваме континуирано со подршка и организирање на спортски и културни настани во нашата општина.

Манифетација2021

24/06/2021
1) Се повикуваат невработените граѓани на Општина Лозово, кои се евидентирани невработени во агенција за вработување-Центар за вработување Свети николе со ниски квалификации, доколку сакаат да бидат вклучени во проекти од инфраструктурен карактер и заштита на животната средина на локално ниво истите да поднесат пријава во општина Лозово.
2) Работно ангажирање на невработени лица за Јавни работи ќе се спроведува преку општина Лозово за кои е неопходно 20 работника за временски период од 22 работни дена.
3) На ангажираните лица им се предвидува финансиска подршка во износ од 400 денари по работно ангажирано лице, дневно, со вклучен данок на личен доход и осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа и професионална болест.
4) Правата и обврските ќе се уредат со склучување на посебни договори.
5) За време на Јавните работи работно ангажираните лица не ги губат правата по основ на невработеност (на корисниците на социјална помош за времетраење на работното ангажирање ќе им биде активно правото на користење на социјална помош).
6) Заинтересираните невработени лица од точка 1 од овој Јавен оглас, пријави можат да поднесат од 24.06.2021 г. најдоцна до 30.06.2021г. во општина Лозово. Пријави во врска со Јавниот оглас  може да се подигнат во општина Лозово. одлука со ранг листа на примените лица ќе биде објавен по завршување на огласот на огласната табла на општина Лозово.
Детални информации може да се добијат во општина Лозово, контакт телефон: 032/458-458.
 
17/06/2021
                         СООПШТЕНИЕ
За организрање на јавна презентација и јавна анкета по трет пат на предлог Урбанистички план за село Лозово Општина Лозово, со површина на плански опфат 120.74 Ха, изготвен од лиценцирана планерска кука “ВИЗУРА" ДООЕЛ Струмица технички број 1948/16 од Март 2020 год. Границата на планскиот опфат се прикажани во графичкиот прилог истакнат видно во просториите на Општина Лозово. Јавната анкета и јавната презентација за предлог Урбанистички план за село Лозово Општина Лозово, со површина на плански опфат 120.74 Ха, изготвен од лиценцирана планерска кука “ВИЗУРА" ДООЕЛ Стумица технички број 1948/16 од Март 2020 год. повторно ќе се спроведе со излагање на истиот на огласна табла во Општина Лозово. Јавната анкета ќе трае 5 (пет) работни дена и тоа од 21.06.2021 година до 25.06.2021 год., секој работен ден од 7.30 до 15.30 часот, додека Јавната презентација ќе се одржи на 25.06.2021 год. во 12,00 часот во големата сала на Општина Лозово. Заинтересираните граѓани и правни лица, од конкретното подрачје опфатено со планот во предвидениот рок, на анкетни листови изготвени од Општина Лозово, ќе можат да дадат свои забелешки и навремено да ги достават до Општината.
 
 10/06/2021
Почитувани граѓани, жители на село Каратманово, Ѓузумелци и Аџиматово, Ви го честитам големиот христијански празник Вознесение Христово - Спасовден и Ви посакувам многу здравје, среќа, љубов и взаемно разбирање, благосовениот ден да го поминете со најблиските.
 
09/06/2021  
Денес со директорот на Бирото за регионален развој се потпиша договор со кој општина Лозово обезбеди 4 500 000 денари, финансиски средства за изградба и реконструкција на улица 8 во село Милино со должина од 520 метри и улица 6 во село Каратманово со должина од 150 метри. Општина Лозово во овие проекти учествува со финансиски средства од 1 500 000 денари, обезбедени од буџетот на општината. Во текот на наредните денови започнуваме со постапка за јавна набавка и започнуваме со реализација на проектите. Општина Лозово се сака со ♥
 
05/06/2021
Oдбележување на Светскиот ден на животната средина
Денес по повод одбележувањето на Светскиот ден на животната средина, општинската администрација заедно со вработените од детската градинка и вработените во ЈКПД Лозово спроведоа низа активности кои имаа за цел да ја поттикнат постојаната грижа и акции за чиста и здрава околина. Успехот во остварувањето на здрава животна средина како наше секојдневие е можен само со координирани, заеднички акции на граѓаните, деловната заедница и општините и државните институции. Во наредниот период максимално ќе инвестираме во обновливи извори на енергија, нови зелени површини, вложуваме напори да успееме да придонесеме за здрава и чиста животна средина. Ова е патот на успехот. Патот по кој што поминале повеќе европски земји.
 196535441 2248506428619246 3567193982842894179 n
 
 
04/06/2021
Продолжува изградбата на новата спортска сала!
Зборот е збор! Ветеното го исполнуваме! Со засилено темпо се изведуваат градежните работи за изградба на новата спортска сала која треба да биде ставена во функција пред почетокот на новата учебна година. За прв пат во општина Лозово се гради ваков објект за потребите на учениците од централното училиште финансиран од Министерството за образование и наука. Градиме за потребите на граѓаните, ја урбанизираме и модернизираме општината.

195132853 2247135995422956 4311840240686146522 n

 
 
 
 
 
 
 
29/04/2021
Јавен повик!

СубвенционирањеНаВелосипеди

 
 
26/04/2021
Канцеларијата за млади за координирање, спроведување и следење на прашања од интерес на младите во делокругот на надлежностите на институцијата, именува ново лице за службеник за млади лица кое ќе ги извршува работните задачи и обврски согласно со Законот за младинско учество.
 
17/04/2021
Во соработка со ЈКПД Лозово презедовме мерки за превентивно делување од Ковид-19, се изврши дезинфицирање на јавните површини, автобуски стојалишта, амбулантата, градинката, општинската зграда и надворешните површини пред и околу училиштата. Сите заеднички сме одговорни за зачувување на животната средина како и за спроведување и почитување на мерките против Ковид-19. Да ги почитуваме мерките за ограничено движење и групирање и да носиме заштитна маска, да се заштитиме самите себе и тие околу нас.
 

09/04/2021

ул
 
Зборот е збор!  Ветеното го исполнуваме. Градежната офанзива во општина Лозово продолжува. Завршивме со реконструкцијата на улицата ,,Октомвриска Револуција" во должина од 400 метри. Продолжуваме понатаму со засилено темпо во урбанизација на општината.
 

 

 17/03/2021
Денес (17.03.2021 година) започнуваме со чистење и миење на улиците во сите населени места во општината со помош на новата механизација набавена за потребите на ЈПКД Лозово. Континуирано во текот на наредниот период ќе вршиме чистење на улиците во сите населени места за прв пат во нашата општина. Продолжуваме понатаму со модернизација и урбанизирање на нашата општина.
 
 23/02/2021
 Јавен Конкурс попис 2021 година page 005
30/12/2020
 По објавениот јавен конкурс за литературни и ликовни творби по повод денот на општината на кој земаа учество повеќе од 100 учесници, денес ги доделивме наградите на прворангираните три места, а сите останити творби учестуваат во изработка на училишна збирка изработена од ООУ “Методи Митевски - Брицо” од Лозово. Честитки и благодарност до сите учесници!
 
 07/11/2020
Се известуваат граѓаните и НВО на Општина Лозово, дека во тек се подготовки на предлог програмите за работа на општина Лозово за 2021 година, кои на седница на Совет ќе бидат дадени за усвојување. Поради пандемијата од КОВИД 19, оваа година нема да организираме јавни средби со граѓаните, НВО и претсавниците на месните заедници и форуми во заедницата пред донесување на Буџетот на општината. Од тие причини, а во интерес на зачувување на сопственото и колективното здравје, Ве повикуваме сите граѓани, граѓански организации, месни заедници и сите заинтересирани, да дадете свој предлог за рализација кој сметате дека е приоритетен во вашето населено место и да биде реализиран во тековната 2021година во соодветна писмена или електронска форма со потполнување на анкетен прашалник на следниов линк https://forms.gle/DuTtnRE3MCfhfcNk6 или на е-мail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. најдоцна до 10.11.2020 година и да дадете свој придонес во донесувањето на одлуките на локално ниво.
Исто така на ден 11.11.2020г со сите заинтересирани граѓани и НВО ќе спроведеме консултативен онлајн(ZOOM) состанок за годишните програми со предходна пријава за состанокот на ем:Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 
 30/10/2020
Денес одржав состанок со членовите на координативното оперативно тело на општина Лозово за справување и превенција од Ковид-19. На состанокот се презентираа новите мерки на Владата на Р.С.Македонија, начинот и улогата на координативното тело во спроведувањето на мерките и заклучок за секојдневно дезинфицирање на сите јавни и витални институции во општината како и секојдневна комуникација и координација со ДЗС и ОВР Свети Николе и следење на состојбите на терен со заболени лица како и со лицата во изолација и заклучоци за привремено стопирање на сите спортски и културни програми во затворен простор без поголеми групирања. Мораме сите да бидеме одговорни и да помогнеме заеднички во справувањето на битката со Корона вирусот.
 
 10/10/2020
Продолжениот викенд (10.10.2020) во соработка со ЈКПД Лозово го користиме за спроведување на Еко акција на територијата на општина Лозово. Исто така во соработка со ЈКПД Лозово презедовме мерки за превентивно делување од Ковид-19, извршивме дезинфицирање на јавните површини, автобуски стојалишта, амбулантата, градинката, општинската зграда и надворешните површини пред и околу училиштата. Сите заеднички сме одговорни за зачувување на животната средина како и за спроведување и почитување на мерките против Ковид-19.
 

 Кодекс за административни службеници

Јавен увид и консултација со јавноста по Извештајот за Стратегиска оцена на влијанието на животната средина

Мибилен даночен шалтер на УЈП во Општина Лозово

Известување за рок за плаќање на данок на имот

Јавен Повик - Собир на граѓани

Честитка за верскиот празник Петковден

Јавен Повик до доверители

Јавен повик за ангажирање на волонтери

 
 

Општина Лозово

ул. Маршал Тито бб

+389 32 458 458

opstinalozovo@opstinalozovo.gov.mk

Пон - Пет: 7:30 - 15:30

Последни новости

Асфалтирање на 10 улици

 Изградба на бушотинас за бунар во село дорфулија

Фасада на ООУ ММ Брицо

Следете не

Copyright © 2018. Сите права се заштитени. Designed by Elkom Group | www.elco.eu.mk