Објави / соопштенија

 

 

Втора измена на повик за поднесување на понуди Проект за енергетска ефикасност во јавниот сектор

Javen povik Sport 2

Vtor Javen povik igraorna min

 

ЈАВЕН ПОВИК за прибирање барања за користење средства од Буџетот на Општина Лозово за 2024 година, наменети за финансирање на програми, проекти и активности на Фолклорни ансамбли / Културно уметнички друштва во Општина Лозово за 2024 година

Повик за поднесување на понуди Проект за енергетска ефикасност во јавниот сектор  

Измена на повик за поднесување на понуди Проект за енергетска ефикасност во јавниот сектор

 

 

Пријавување и аплицирање за волонтери од Америка

 

Соопштение за организирање на јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), ФВЕ Каратманово 1, на дел од КП 1311, дел од КП 1312, дел од КП 1313, дел од КП 1314 и дел од КП 1315, КО Каратманово-вгр, Општина Лозово

Соопштение за организирање на јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), ФВЕ Каратманово 2, на дел од КП 1313, дел од КП 1314, дел од КП 1315, дел од КП 1316, дел од КП 1328/1, дел од КП 1328/3, дел од КП 1328/4, дел од КП 1328/5, дел од КП 1328/6, дел од КП 1334 и дел од КП 1336, КО Каратманово-вгр, Општина Лозово

Соопштение за организирање на јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), ФВЕ Каратманово 3, на дел од КП 1311, дел од КП 1312, дел од КП 1314, дел од КП 1315, дел од КП 1316, КП 1317/1, КП 1317/3, КП 1318, КП 1320, КП 1321, КП 1325, КП 1326, КП 1327, дел од КП 1328/1, КП 1328/2, дел од КП 1328/3, дел од КП 1328/4, дел од КП 1328/5, дел од КП 1328/6, КП 1328/7, КП 1329/1, КП 1329/2, КП 1329/3, дел од КП 1331, КП 1332, КП 1333/1, КП 1333/2, КП 1333/3, дел од КП 1334, дел од КП 1336, КП 1337, КО Каратманово-вгр, Општина Лозово

Решение за одобрување УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНА Г3.2 Г3.3-Сервис за машини, алати, инструменти и др., на дел од КП бр.2351 КО Лозово и дел од КП бр.2415 КО Лозово Општина Лозово

 

Решение за одобрување на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНА Б2.1 – Покриен и затворен зелен пазар на дел од КП 2415 КО Лозово, Општина Лозово

 

Oglas min

 

Потврда за одобрување на проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) ФВЕ Каратманово 1, на дел од КП 1311, дел од КП 1312, дел од КП 1313, дел од КП 1314 и дел од КП 1315, КО Каратманово-вгр, Општина Лозово

 

Потврда за одобрување на проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) ФВЕ Каратманово 2, на дел од КП 1313, дел од КП 1314, дел од КП 1315, дел од КП 1316, дел од КП 1328/1, дел од КП 1328/3, дел од КП 1328/4, дел од КП 1328/5, дел од КП 1328/6, дел од КП 1334 и дел од КП 1336, КО Каратманово-вгр, Општина Лозово

 

Потврда за одобрување на проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) ФВЕ Каратманово 3, КО Каратманово-вгр, Општина Лозово

 

Javen povik do nevraboteni lica min

Јавен повик за делегирање на надлежност за организирање и реализирање на манифестација "Овчеполски гроздобер"

Пријава за Јавен повик

 

 

Soopstenie komarci 1

 

 

 

Јавен повик за евидентирани невработени лица за вклучување во програмата Општинско - корисна работа

Јавен Оглас за стари и изнемоштени лица, лица со инвалидитет и лица со попреченост како корисници на сервисни услуги во домашни услуги и надвор од домот

Во рамки на “Проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор во РМ” кој се реализира од страна на Единицата за спроведување на проектот при Министерството за финансии со финансиска поддршка од Светска Банка, Општина Лозово аплицираше со под-проект за „Замена на постоечки 450 сијалични места со нови ЛЕД енергетско ефикасни светилки во 8 населени места во Општина Лозово“.

Согласно Рамката за животна средина и социјални работи изготвена врз основа на барањата на Светска Банка беше подготвен документ “План за управување со животна средина и социјални работи” во кој се анализирани влијанијата врз животната средина и социјалните работи кои ќе произлезат од планираните активности на под-проектот.

 Известување за јавна консултација

Мерки за ублажување на влијанијата

Формулар за поднесување коментари

 

 

 

Јавен Повик за финансирање на проекти и активности на Фолклорни ансамбли

Јавен оглас до невработени лица

 

Општина Лозово

ул. Маршал Тито бб

+389 32 458 458

opstinalozovo@opstinalozovo.gov.mk

Пон - Пет: 7:30 - 15:30

Последни новости

Асфалтирање на 10 улици

 Изградба на бушотинас за бунар во село дорфулија

Фасада на ООУ ММ Брицо

Следете не

Copyright © 2018. Сите права се заштитени. Designed by Elkom Group | www.elco.eu.mk