2021 ГОДИНА

 

      ДНЕВЕН РЕД НА СЕДНИЦИТЕ                                                                          ЗАКЛУЧОК ОД СЕДНИЦИТЕ

 1-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ЛОЗОВО                                                                            ЗАКЛУЧОК ОД 1-ТА СЕДНИЦА НА ОПШТИНА ЛОЗОВО  

 2-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ЛОЗОВО                                                                            ЗАКЛУЧОК ОД 2-ТА СЕДНИЦА НА ОПШТИНА ЛОЗОВО  

3-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ЛОЗОВО                                                                             ЗАКЛУЧОК ОД 3-ТА СЕДНИЦА НА ОПШТИНА ЛОЗОВО 

4-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ЛОЗОВО                                                                             ЗАКЛУЧОК ОД 4-ТА СЕДНИЦА НА ОПШТИНА ЛОЗОВО 

5-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ЛОЗОВО                                                                             ЗАКЛУЧОК ОД 5-ТА СЕДНИЦА НА ОПШТИНА ЛОЗОВО 

6-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ЛОЗОВО                                                                             ЗАКЛУЧОК ОД 6-ТА СЕДНИЦА НА ОПШТИНА ЛОЗОВО

7-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ЛОЗОВО                                                                             ЗАКЛУЧОК ОД 7-ТА СЕДНИЦА НА ОПШТИНА ЛОЗОВО

8-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ЛОЗОВО                                                                             ЗАКЛУЧОК ОД 8-ТА СЕДНИЦА НА ОПШТИНА ЛОЗОВО

9-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ЛОЗОВО                                                                             ЗАКЛУЧОК ОД 9-ТА СЕДНИЦА НА ОПШТИНА ЛОЗОВО

 

1-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ЛОЗОВО                                                                             ЗАКЛУЧОК ОД 1-ТА СЕДНИЦА НА ОПШТИНА ЛОЗОВО

2-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ЛОЗОВО                                                                             ЗАКЛУЧОК ОД 2-ТА СЕДНИЦА НА ОПШТИНА ЛОЗОВО

3-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ЛОЗОВО                                                                             ЗАКЛУЧОК ОД 3-ТА СЕДНИЦА НА ОПШТИНА ЛОЗОВО

 

Општина Лозово

ул. Маршал Тито бб

+389 32 458 458

opstinalozovo@opstinalozovo.gov.mk

Пон - Пет: 7:30 - 15:30

Последни новости

Асфалтирање на 10 улици

 Изградба на бушотинас за бунар во село дорфулија

Фасада на ООУ ММ Брицо

Copyright © 2018. Сите права се заштитени. Designed by Elkom Group | www.elco.eu.mk