Историјат и демографија

Рејтинг на корисник: 0 / 5

Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда
 

 

 

Општина Лозово се наоѓа во централниот дел на Република Македонија и зазема дел од плодните овчеполски рамници. 

Прекрасните зелени пространства и златните житни полиња ну даваат посебна убавина на овој простор и го примамуваат вниманието на секој посетител.

Територијата на Општина Лозово зафаќа површина од 165 км2, во кои вклучува 11 населени места. Етничкиот состав го сочинува најголем број македонско население, а има и мал број турско, влашко, албанско и друго население. Во однос на геогравската поставеност, 10 населби се рамничарски а само една е ридска. Просечната густина на населеност е 16,1 жител на км2. Во Општината живеат 2858 жители од кои 941 во Лозово. Има 11 населени места и тоа : Лозово, Дорфулија, Каратманово, Милино, Ќоселери, Сарамзалино, Аџиматово, Ѓуземелци, Ќишино, Бекирлија и Аџибегово.

Низ централното место поминува магистралниот пат М5 Велес - Струмица, како и железничката линија Велес-Кочани што и овозможува на Општината да биде во контакт со другите територијални целини. Граничи со четири соседни Општини и тоа : Св. Николе, Велес, Штип и Градско.

Општина Лозово се наоѓа под јужното медитеранско - климатско влијание кое сосема слабо се чувствува, додека модифицираното умерено-континентално е поизразено. Просечната количина на врнежи изнесува 472мм/м2. Најчест е северо-западниот ветер со просечна брзина од 6км/час. Најтопол период во годината е Јули-Август со максимална температура од 41 степен Целзиусов, а најстуден период е Јануари - Февруари со температура од -18 степени Целзиусови.

Вкупната аграрна површина на општина Лозово изнесува 16.331 ха, од кои најголем дел зафаќа обработливото земјиште.

За одбележување е и тоа дека во подем е и приватната иницијатива особено во трговијата, угостителството, во малите сточарски современи фарми и во развојот на малите капацитети во градежната индустрија. Сево ова ќе придонесе за просперитет на општината, каде што младите ќе сакаат да ја градат својата иднина.

 

Општина Лозово

ул. Маршал Тито бб

+389 32 458 458

opstinalozovo@opstinalozovo.gov.mk

Пон - Пет: 7:30 - 15:30

Последни новости

Асфалтирање на 10 улици

 Изградба на бушотинас за бунар во село дорфулија

Фасада на ООУ ММ Брицо

Следете не

Copyright © 2018. Сите права се заштитени. Designed by Elkom Group | www.elco.eu.mk