OPSTINA LOZOVO

Switch to desktop Register Login

Почетна

Линиски Превоз

big-22-Seater-Luxury-Bus

Општина Лозово склучи спогодба со Општина Велес за организирање на меѓуопштински превоз на патници. Воведена е релација Велес - Лозово - Велес, која ќе минува низ населените места Лозово, Каратманово, Дорфулија и Милино. Линискиот превоз започна да функционира од 01.03.2016 година.

 

ВОЗЕН РЕД ЗА РЕЛАЦИЈА

 

ВЕЛЕС – ЛОЗОВО – ВЕЛЕС

 

ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТОК

ПОАЃАЊЕ

1

2

3

4

Автобуска Велес

06:00

07 : 00

12:30

15 : 30

Каратманово

06:15

07 : 15

12:45

15 : 45

Дорфулија

06:20

07 : 20

12:50

15 : 50

Лозово

06:25

07 : 25

12:55

15 : 55

Милино

06:30

07 : 30

13:05

16 : 05

ВРАЌАЊЕ

1

2

3

4

Милино

06:30

08 : 00

13:10

16 : 50

Лозово

06:35

08 : 10

13:20

17 : 00

Дорфулија

06:40

08 : 15

13:25

17 : 05

Каратманово

06:45

08 : 20

13:30

17 : 10

Автобуска Велес

07:00

08 : 30

13:45

17 : 25

САБОТА

ПОАЃАЊЕ

1

2

3

Автобуска Велес

06 : 00

07 : 00

15 : 30

Каратманово

06 : 15

07 : 15

15 : 45

Дорфулија

06 : 20

07 : 20

15 : 50

Лозово

06 : 25

07 : 25

15 : 55

Милино

06 : 30

07 : 30

16 : 05

ВРАЌАЊЕ

1

2

3

Милино

06 : 30

08 : 00

16 : 50

Лозово

06 : 35

08 : 10

17 : 00

Дорфулија

06 : 40

08 : 15

17 : 05

Каратманово

06 : 45

08 : 20

17 : 10

Автобуска Велес

07 : 00

08 : 30

17 : 25

НЕДЕЛА И ДРЖАВНИ ПРАЗНИЦИ

ПОАЃАЊЕ

1

2

Автобуска Велес

07 : 00

12 : 30

Каратманово

07 : 15

12 : 45

Дорфулија

07 : 20

12 : 50

Лозово

07 : 25

12 : 55

Милино

07 : 30

13 : 05

ВРАЌАЊЕ

1

2

Милино

08 : 00

13 : 10

Лозово

08 : 10

13 : 20

Дорфулија

08 : 15

13 : 25

Каратманово

08 : 20

13 : 30

Автобуска Велес

08 : 30

13 : 45