...

 

 БУЏЕТ НА ОПШТИНА ЛОЗОВО

 

 

БУЏЕТ 2021 ГОДИНА

БУЏЕТ 2020 ГОДИНА

БУЏЕТ 2019 ГОДИНА

БУЏЕТ 2018 ГОДИНА   

Буџет 2018 година 1 дел            Буџет 2018 година 2 дел       Буџет 2018 година 3 дел